اخبار سایت, تجارت الکترونیک, دوربین مداربسته

نمونه قرارداد نصب و پشتیبانی پروژه های دوربین مداربسته

نمونه قرارداد

با توجه به افزایش روزافزون نیاز به سیستمهای امنیتی و پیشرفت این تکنولوژی ها از جنبه های مختلف ، بدیهی است که این کار به عنوان نوعی ارائه خدمت ، می تواند با انعقاد قرارداد جنبه رسمی و قانونی به خود بگیرد تا هم ارائه دهنده خدمت و هم دریافت کننده آن با اطمینان بیشتری از خدمات استفاده کنند. نمونه ای از قرارداد نصب تجهیزات سیستم های مداربسته در ادامه آمده است:

فایل نمونه قرارداد