اخبار سایت, امنیت, تکنولوژی

سیستم تشخیص چهره فرودگاه دبی

سیستم امنیتی جدید فرودگاه دبی؛

اسکن چهره با یک آکواریوم مجازی که با عبور از آن چهره شخص اسکن و سوابق بررسی میگردد

پست های مرتبط