اخبار سایت

برق درمانی یک قرن پیش

این روش معالجه در سال 1920 میلادی است که به شیوه جالبی این نوع درمان را انجام می دادند.