اخبار سایت, سخت افزار

اولین جاروبرقی

اولین جارو برقی 110سال پیش که وزن آن بیش از 300 کیلو گرم بوده است.