اخبار سایت, دوربین مداربسته

استاندارد IK و IP66 در دوربین های مداربسته

دوربین های مداربسته ای که امروزه تولید می شوند دارای قابلیت مقاومت در برابر گرد و غبار ، رطوبت و ضربه هستند. بنابراین استانداردهایی به این منظور تعریف شده است. استانداردهای IP66 و IK از همین استانداردها هستند که تیم بینا در این مقاله به طور مفصل در مورد آنها توضیح می دهد.

استاندارد IK و IP66

استاندارد IK و IP66

استاندارد IP دوربین های مداربسته

این استاندارد در مورد میزان نفوذ آب و اجسام به لوازم الکترونیکی است .به صورت کلی، عددی که همراه با IP می آید میزان مقاومت لوازم الکترونیکی را در مقابل اجسام خارجی نشان می دهد (عدد سمت راست: مایعات مانند آب ،عدد سمت چپ: جامدات مانند گرد و غبار ).

برای درک بهتر این موضوع به جداول زیر دقت کنید:

حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی

رقم

اول

توضیحشرح
0بدون حفاظتبدون هیچ گونه حفاظت خاص
1حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۵۰ میلیمترحفاظت در مقابل دسترسی غیر مجاز سطوح بزرگ بدن
2حفاظت در مقابل دسترسی غیر مجاز سطوح بزرگ بدنحفاظت در مقابل انگشت یا اجسام با قطر متوسط
3حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۲٫۵ میلیمترحفاظت در مقابل ابزار و اجسام با قطر کم
4حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از ۱ میلیمترحفاظت در مقابل سیم یا نوار
5حفاظت شده در برابر ورود گرد و غباراز ورود کامل گرد و غبار جلوگیری نمی شود اما به راحتی وارد بدنه نمیشوند.
6حفاظت شده در برابر ورود ریز گردهیچ گرد و غباری به بدنه وارد نمیشود.

 

حفاظت در برابر ورود مایعات

رقم دومتوضیحاتشرح
0بدون حفاظتبدون هیچ گونه حفاظت خاص
1عایق در برابر چکه های عمودی آباز نفوذ قطراتی که به صورت عمودی بر روی بدنه می ریزند جلوگیری میکند.
2عایق در برابر چکه های آب با حداکثر زاویه ۱۵ درجهدر صورتی که قطرات آب با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه ریخته شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد
3عایق در برابر پاشیده شدن آب با حداکثر زاویه ۶۰ درجهدر صورتی که آب با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه پاشیده شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد
4عایق در برابر بارش آب از هر جهت و هر زاویهاگر از هر جهتی روی بدنه آب پاشیده شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
5عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهتدر صورتی که آب با فشار از هر جهت بر بدنه ریخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
6عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار زیاد از هر جهتدر صورتی که آب با فشار خیلی زیاد از هر جهت بر بدنه دیخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد.
7عایق در برابر غروطه ور شدن موقت دستگاه در آبدستگاه میتواند بدون تاثیر مضر برای مدت محدودی در آب غوطه ور باشد.
8عایق در برابر استفاده دائمی در آباز دستگاه میتوان به صورت دائمی در زیر آب استفاده کرد بدون اینکه هیچ تاثیر مخربی بر عملکرد آن داشته باشد.

دوربین های مداربسته که دارای استاندارد IP66 هستند معمولا از جنس فلز بوده و رطوبت و گرد و غبار بر روی آنها تاثیری ندارد. باید این نکته را در نظر گرفت که دوربین هایی که استاندارد IP66 واقعی دارند را می توان با ای شست .
با توجه به این استاندارد تمامی دوربین های بیرونی را می توان در معرض گردو غبار و رطوبت قرار داد.

استاندارد IK و IP66

استاندارد IK و IP66

استاندارد IK دوربین های مداربسته

این استاندارد برای مقاومت لوازم الکترونیکی در برابر ضربه مورد استفاده قرار می گیرد.

تست هایی که برای این استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد فاکتورهای زیر را در بر می گیرد:

  1. جرم وزنه، بر حسب کیلوگرم
  2. انرژی ضربه وارد شده، بر حسب ژول
  3. فاصله وزنه از محفظه، بر حسب میلیمتر

 

استانداردشرح
IK0بدون مقاومت دربرابر ضربه
IK1مقاومت دربرابر ضربه جسمی 250 گرمی که از فاصله 5.6 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 0.14 ژول انرژی)
IK2مقاومت دربرابر ضربه جسمی 250 گرمی که از فاصله 8 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 0.2 ژول انرژی)
IK3مقاومت دربرابر ضربه جسمی 250 گرمی که از فاصله 14 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 0.35 ژول انرژی)
IK4مقاومت دربرابر ضربه جسمی 250 گرمی که از فاصله 20 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 0.5 ژول انرژی)
IK5مقاومت دربرابر ضربه جسمی 250 گرمی که از فاصله 28 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 0.7 ژول انرژی)
IK6مقاومت دربرابر ضربه جسمی 250 گرمی که از فاصله 40 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 1 ژول انرژی(
IK7مقاومت دربرابر ضربه جسمی 500 گرمی که از فاصله 40 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 2 ژول انرژی(
IK8مقاومت دربرابر ضربه جسمی 1.7 کیلوگرمی که از فاصله 30 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 5 ژول انرژی(
IK9مقاومت دربرابر ضربه جسمی 5 کیلوگرمی که از فاصله 20 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 10 ژول انرژی)
IK10مقاومت دربرابر ضربه جسمی 5 کیلوگرمی که از فاصله 40 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 20 ژول انرژی)
IK10+مقاومت دربرابر ضربه جسمی 10 کیلوگرمی که از فاصله 40 سانتیمتری روی محصول سقوط می کند. (معادل 40 ژول انرژی)
استاندارد IK و IP66

استاندارد IK و IP66

تیم بینا به شما پیشنهاد می کند که برای خرید دوربین های بیرونی با افراد متخصص این امر مشورت کنید تا بعد از نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته دچار مشکل نشوید.

متخصصین فناوری اطلاعات و برق تیم بینا بهترین مشاوره را به افرادی که قصد راه اندازی سیستم های مداربسته را دارند، ارائه می دهد.

تلفن تماس مشاوره:02177169663 و 09124768603