امنیت

فیلتر IR Cut در دوربین مدار بسته

این مطلب جهت آشنایی با فیلتر IR Cut در دوربین مدار بسته فراهم آوری شده است.

وظایف این فیلتر:
دوربین های مدار بسته ی دید در شب به گونه ای تولید می شوند که به غیر از امواج نور مرئی , امواج IR یا مادون قرمز را هم نمایش دهند . به این صورت که دوربین در شب از طریق LED های مادون قرمز آن منطقه را روشن کرده و تصویر ها را ضبط می نماید .

مشکل دوربین های مدار بسته دید در شب این می باشد که دوربین در طول روز به امواج IR یا مادون قرمز احتیاجی ندارد ولی این امواج را دریافت می نماید و حجم این امواج در روز زیاد می باشد و این امر باعث می شود که رنگ تصویر در دوربین های مدار بسته غیر طبیعی به نظر برسد که برای حل کردن این مشکل می توان از فیلتر IR Cut استفاده نمایید .

نحوه ی عملکرد این فیلتر:
عملکرد فیلتر IR Cut بسیار ساده می باشد . این فیلتر در روز به کار می افتد و اجازه ی ورود امواج مادون قرمز و رسیدن تصاویر به چیپ تصویر دوربین مدار بسته را نمی دهد و در شب زمانی که LED های مادون قرمز فعال می شوند فیلتر IR Cut غیر فعال می شود و امکان دید امواج مادون قرمز پدید می آید .

برای استفاده از خدمات فروشگاه بینا استور با ما تماس بگیرید.

پست های مرتبط